Bokföra inventarie och avskrivning

Här följer beskrivning på hur du hanterar förbrukningsinventarier, inventarier och avskrivningar i Bokio.

Förbrukningsinventarier

Är det en förbrukningsinventarie kan du bokföra antingen som "Inköp varor" eller "Inköp Förbrukningsinventarier".Inventarier

Om det inte är en förbrukningsinventarie, utan en inventarie som ska skrivas av under tid, så måste du bokföra köpet manuellt Bokio. Du kan då tex använda tex konto 1221 som du då debiterar:

Avskrivningar

I dagsläget är avskrivningar något man sedan måste hantera manuellt i Bokio. I de fall du köpt något som du bokfört på ett konto för avskrivningar så får du sedan bokföra detta genom att boka avskrivningen på rätt 1XXX konto i kredit och sedan rätt 78XX i debet.

Tex så här:
Konto 1229 Kredit
Konto 7832 Debet

Bokföring


< Tillbaka till kategoriöversikten