Bokföra inköp av bil

Inköp av bil får du hantera i den manuella bokföringen.

Välja det konto som passar bäst för fordonet i fråga. Sedan bokför du den mot konto för leverantörsskuld om du har köpt den på kredit.

Till exempel:
1241 Personbilar Debet Summa
2440 Leverantörsskuld Kredit Summa

Avskrivning

Även avskrivning av bil får du idag bokföra manuellt.

Till exempel:
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel Kredit Summa avskrivning
7834 Avskrivningar på bilar och andra transportmedel Debet Summa avskrivning