Bokför försäljning med iZettle, Klarna och liknande: Fakturametoden

Då försäljning med Klarna, iZettle eller andra liknande tjänster inte ska bokföras som vanligt på konto 1510 - Kundfordringar, så kan man i dagsläget inte välja att bokföra försäljningen som faktura då denna funktion bokför både försäljning och inbetalning automatiskt mot 1510. Du ska alltså inte klicka i denna när du bokför:

Det du får göra är att hantera bokföringen av försäljning samt inbetalning separat. Börja med att lägga till konto 1580 (Fordringar för kontokort och kuponger) som betalkonto under Inställningar →  Betalkonton

Bokför försäljningen

Bokför som Inkomst, välj en eller flera bokföringsmallar, betaldatum sätter du till det datum då försäljningen ägt rum och betalkontot blir alltså konto 1580.

Konteringen kommer i detta fall att se ut så här:

Bokför inbetalningen

Denna kontering kommer du att få bokföra manuellt. Efter att du har fått avräkningsnota eller annat underlag från iZettle, Klarna mm så bokför du det så här:

 

Avgiften som iZettle, Klarna mm tar ut ska bokföras på konto 6064 - Factoringavgifter. Det är dessutom moms på denna avgift så glöm inte att registrera den på konto 2640 för ingående moms.

Vid inköp av iZettle kortläsare kan du bokföra detta som en förbrukningsinventarie. Detta hittar du en mall för i Bokios moderna bokföring.

Läs mer