Kan jag koppla min webbshop till Bokio?

Vi har i dagsläget tyvärr inget stöd för webbshop. Det är dock med i planerna att skapa ett öppet API som kan användas av e-handlare och olika webbshopsleverantörer.

Läs mer