Hur bokför man i Bokio? (gamla versionen)

Nu finns en ny version av bokföring i Bokio. Du kan aktivera och avaktivera den nya versionen under Inställningar → Beta-funktioner.

 

Att bokföra i Bokio ska vara automatiserat och enkelt. Det går såklart också att göra sin bokföring helt manuellt i Bokio. Det finns alltså två olika sätt att bokföra i Bokio, modern bokföring eller manuell bokföring.

Automatiserad bokföring - modern bokföring

Börja bokföra genom att klicka på + eller Ny händelse. Se gärna vår video för hur man kommer igång med bokföringen.

Steg 1: Ladda upp underlag

När du valt att skapa en Ny händelse får du valet att importera underlag för bokföringen. Det går bra att importera både bild- och PDF-fil. Du kan även välja att bokföra utan kvitto eller importera underlag genom Kvittoinkorgen.

Steg 2: Välj rätt bokföringsmall

Bokio är skapat för att bokföringen ska kunna göras så snabbt och smidigt som möjligt. Ett stort antal bokföringsmallar är inlagda som kan användas i den moderna bokföringen.
Bokio tolkar uppladdade underlag och föreslår bokföringsmallar som underlaget ska bokföras med. Föreslår den inte rätt kan man söka själv. Har man köpt en dator så söker man på dator och Bokio föreslår en mall för bokföring av just dator. Man slipper helt fundera över bokföringskonton, debet och kredit.

Modern bokföring i Bokio föreslår bokföringsmallar

Steg 3: Fyll i och kontrollera

Bokio tolkar fakturan och föreslår hur den bokföras. Detta måste kontrolleras och kan behöva ändras om Bokio tolkat fel. Summan ska alltid fyllas i med inkl. moms.

Bokio tolkar fakturor och kvitton

Steg 4: Förhandsgranska och justera

Efter att ha klickat bokför kommer man till en förhandsgranskning av hur verifikatet kommer att bokföras. Bokio har här räknat ut moms och vilka bokföringskonton det ska bokföras på. Här kan man även justera bokföringen genom att klicka på redigera-ikonen.

Manuell bokföring

I vissa fall vill man bokföra manuellt genom att själv skriva bokföringskonton, debet och kredit. Man kan alltid välja att bokföra manuellt.

Bokför manuellt i Bokio

Sökord: kontera, kontering

Bokföring


< Tillbaka till kategoriöversikten