Datum och summa stämmer inte

Ibland hittar våra utläsningsalgoritmer inte rätt och det är därför viktigt att du som laddar upp underlag alltid kontrollerar att det faktiskt är rätt datum och summa som läses ut. Läser Bokio inte av underlaget korrekt kan du korrigera detta manuellt. Vi jobbar självklart kontinuerligt för att förbättra detta.

Har man bokfört på fel datum och vill justera i efterhand så finns möjligheten att redigera eller annullera verifikatet för att sedan bokföra om händelsen.

Läs mer