Radera och annullera verifikat i bokföringen?

Tumregeln när det gäller bokföring är att man inte får radera enskilda verifikat.

Enligt det senaste rönen ok att ha senaste verifikatet som preliminärt. I Bokio kan du därför helt ta bort ett verifikat inom 30 dagar om det är bokfört av dig och det är det senast bokförda verifikatet. Detta gör man genom att klicka Ändra på verifikatet på sidan Bokfört.

Kan inte verifikatet raderas helt kommer det istället annulleras genom att det skapas ett "annulleringsverifikat". Detta tar då helt ut det första verifikatet men lämnar historiken fullständig och är därför bättre ur ett legalt perspektiv.

Skulle du göra en rättning så skapar du helt enkelt upp det nya verifikatet sedan.

Observera!

Har du importerat bokföring så går det ej att radera senaste verifikatet även fall det ligger inom 30 dagar. Du får i detta fall skapa "annulleringsverifikat" direkt.


Ändra, radera, ta bort verifikat i Bokio
Ändra, radera eller annullera ett verifikatet gör du från sidan "Bokfört".

Sökord: Gjort fel, ångra, ta bort

Bokföring


< Tillbaka till kategoriöversikten