Hur fungerar kontoplanen i Bokio?

Bokio använder sig av kontoplanen Bas 15.

Kan man ändra på kontoplanen?

Nej, det går inte att ändra på kontoplanen och lägga till egna konton. Detta för att vi vill hjälpa företagen så mycket som möjligt i sin bokföring. Om alla har samma kontoplan så är det mycket enklare att med hjälp av datorns hjälp göra en automatiserad bokföring.

Egna konton vid import av tidigare bokföring

När importerar tidigare bokföring så lägger vi in de konton som finns i det importerade företagets bokföring till Bokio.

Sökord: konto