Vanliga frågor om Bokio Företagskonto

Frågor om konto och bankgiro

Vilken typ av konto får jag hos Bokio?

Det företagskonto du får via Bokio är placerat hos Svenska Handelsbanken och ligger på ett så kallat klientmedelskonto. Du får ett eget bankgironummer och ett Mastercard betalkort kopplat till kontot. Du och ditt företag är alltid avsändare och ägare av fakturorna

Är Bokio en egen bank?

Bokio är inte en bank utan en registrerad betaltjänstleverantör och övervakas som sådan av Finansinspektionen.

Kan jag använda både Bokio Företagskonto samt ett bankkonto på någon annan bank?

Ja, det går jättebra. Du kan välja att använda båda.

Kan jag koppla mitt nuvarande bankkonto till Bokio?

Du kan inte koppla ihop ditt nuvarande bankkonto till ditt företagskonto då Bokio Företagskonto ger dig ett eget bankgiro samt företagskort.

Kan jag har flera kort kopplade till mitt Bokio Företagskonto?

I dagsläget är det bara ett kort kopplat till företagskontot. Framöver kommer det finnas möjligheten att ha flera kort per företag.

Kan jag ta emot utländska betalningar till mitt Bokio Företagskonto?

Du kan inte ta emot utländska betalningar till ditt Bokio Företagskonto då det kräver att du har ett eget bankkontonummer. Du kan däremot skicka betalningar till utlandet.

Kan jag flytta mitt befintliga bankgiro till mitt Bokio Företagskonto?

Nej. Du kan i dagsläget inte flytta ett annat bankgiro till ditt Bokio Företagskonto. Du får ett nytt bankgiro när du börjar använda företagskontot.  

 

Frågor om säkerhet

Kan jag lita på att mina pengar är säkra?

Bokio AB är ett betalningsinstitut och är under Finansinspektionens tillsyn. I enlighet med lagen om redovisningsmedel hålls kundernas tillgodohavanden åtskilda på ett klientmedelskonto hos Handelsbanken och blandas aldrig med Bokios egna medel. Dina pengar är skyddade av den statliga insättningsgarantin.

Kan flera användare gå in och signera mina betalningar?

Nej, i dagsläget och av säkerhetsskäl är det endast en användare per bolag som kan signera betalningarna.  

 

Frågor om betalningar

Hur fungerar Bokio företagskort? (kommer snart!)

Företagskortet som du får via Bokio är ett Mastercard betalkort. Kortet är direktkopplat till ditt företagskonto och har ingen kredit.

Hur lång tid tar betalningar?

Utbetalningar
Hur lång tid en betalning tar beror på vilken typ av betalning det är.

  • Bankkonto överföring (clearingnummer + kontonummer): 1-2 bankdagar
  • Bankgiro/Plusgiro: Nästkommande bankdag
  • Utlandsbetalning: 2 bankdagar
  • Kortbetalning: Beloppet reserveras direkt

Inbetalningar
Räkna med 1-3 bankdagar innan dina inbetalningar har kommit in på ditt Bokio Företagskonto. 

Vad räknas som en transaktion?

Som transaktion räknas både ingående och utgående banköverföringar samt bankgirobetalningar. Samtliga korttransaktioner är gratis.

Går det att göra autogirobetalningar från mitt Bokio Företagskonto?

Nej, det kräver att du har ett eget bankkontonummer. Med Bokio Företagskonto får du ett bankgironummer.

Kan jag koppla Swish, PayPal, Stripe, Klarna eller iZettle till kontot?

Paypal, Klarna och Izettle gör utbetalningar till bankgironummer och fungerar därför bra att använda med Bokio Företagskonto. Swish och Strip kräver däremot att du har ett bankkontonummer eller IBAN och fungerar därför inte.

Kan jag lägga in automatiska eller återkommande betalningar i mitt Bokio Företagskonto?

I dagsläget kan du inte lägga in automatiska eller återkommande betalningar från ditt Bokio Företagskonto.

Kan jag skicka fakturor med RUT/ROT-avdrag om jag använder mig av Bokio Företagskonto?

Du kan inte ta emot betalningar från fakturor med ROT/RUT-avdrag om du använder Bokio Företagskonto. Det beror på att Skatteverket endast betalar ut pengar till bankkonton i namnet på det företag som begär ROT/RUT-utbetalningen.