Aktivera Bokio Företagskonto

Med Bokio Företagskonto får du ett företagskonto inne i Bokio istället för ett separat bankkonto på en bank. Du kan du genomföra transaktioner såsom att betala fakturor eller lön, direkt i Bokio. Dessutom kopplas ett Mastercard betalkort till företagskontot och i Bokio görs automatisk avprickning av fakturor.

För att aktivera Bokio Företagskonto måste du först välja en prisplan. I Bokio finns prisplanerna Gratis, Balans och Business. Oavsett vilken plan du väljer så ingår alltid Bokio Företagskonto. Längst ner i vänstermenyn ser du status för ditt konto. Klicka på Uppgradera för att välja en prisplan.

Klicka på Uppgradera för att komma till Prisplaner

Just nu går det enbart att vara en användare av Bokio Företagskonto. Därför är det viktigt att den användare som vill använda tjänsten, även aktiverar den. Välj vilken prisplan du vill teckna och gå sedan vidare för att aktivera tjänsten. Du kommer få fylla i ditt personnummer och signera med BankID.

Välj prisplan

För att gå vidare, fyll i ditt personnummer och bekräfta med BankID. Ångrar du dig och vill teckna en annan prisplan så har du alltid möjlighet att göra detta fram till sista steget i aktiveringsprocessen.

Kom igång genom att fylla i ditt personnummer

När du har valt prisplan och fyllt i ditt personnummer, kommer du i nästa steg få granska uppgifterna för dig som har signerat. För att gå vidare till nästa steg, klicka på Fortsätt.

Granska företagsdetalker

Nu är det dags att bekräfta avtalet för Bokio Företagskonto och signera! Ladda ner avtalet och läs igenom noga. Signera därefter med BankID. Här bekräftar du även att du, genom att aktivera tjänsten, även kommer behöva logga in med BankID framöver då du använder Bokio.

Ladda ner allmänna villkor och bekräfta med BankID

När du har signerat med BankID får du en bekräftelse och kan sedan gå vidare till sista steget av aktiveringen.

Signerat avtal

Här får du besvara några kontrollfrågor om dig och din verksamhet. Beroende på dina svar kan vi komma kontakta dig för ytterligare information innan tjänsten aktiveras. Vi ser till att meddela dig om detta skulle behövas.

Svara Ja eller Nej på KYC frågor

Besvara samtliga frågor och avsluta aktiveringen genom att klicka på Fortsätt.

Klicka på Skicka in företagsinformationen

Status på Bokio Företagskonto kommer vara "Behandlar ditt konto" fram tills dess att det är aktiverat. Detta sker automatiskt, såvida vi inte behöver någon ytterligare information. Om vi behöver kontakta dig så görs det via e-post.

Behandlar ditt Bokio Företagskonto status

När din prisplan är aktiverad kommer du kunna se detta längst ner i vänstermenyn samt om du klickar dig in på Prisplaner.

Aktiverad prisplan

Vad händer nu?

På sidan för Bank och skattekonton kommer du kunna se status för ditt Bokio Företagskonto (samt inne på Prisplaner). Så fort processen är färdig, kommer ditt bankgironummer dyka upp på den här sidan och status för Bokio Företagskonto ändras till "Klar att koppla".

Ditt Bokio Företagskonto är klart att koppla till ett bokföringskonto

När Bokio Företagskonto är aktiverat och du har fått ditt bankgironummer är nästa steg att koppla kontot till ett betalkonto (bokföringskonto) i Bokio.

Varför ska jag koppla till ett bokföringskonto?

Att koppla Bokio Företagskonto till ett bokföringskonto är det sista steget för att aktivera tjänsten. Varje bank- och betalkonto du använder i ditt företag, måste bokföras på separata bokföringskonton.

 

Läs mer