Bokföra transaktioner genom att importera bankkonto

Med Bokios manuella bankimport loggar du in på din internetbank, tar en kopia på ditt kontoutdrag och klistrar in i Bokio. Från sidan Transaktioner att bokföra kan du sedan matcha dina importerade bankrader till registrerade leverantörsfakturor, publicerade kundfakturor eller redan bokförda verifikat. Du kan också göra bokföringen direkt ifrån Transaktioner att bokföra.

Automatisk bankimport med Bokio Företagskonto

Med Bokio Företagskonto får du ett företagskonto inne i Bokio istället för ett separat bankkonto på en bank. Du kan du genomföra transaktioner såsom att betala fakturor eller lön, direkt i Bokio. Dessutom kopplas ett Mastercard betalkort till företagskontot och i Bokio görs automatisk avprickning av fakturor. Alla transaktioner som görs på ditt företagskonto synkas automatiskt till ditt Bokiokonto!

För att aktivera Bokio Företagskonto måste du först välja en prisplan. I Bokio finns prisplanerna Gratis, Balans och Business. Längst ner i vänstermenyn ser du status för ditt Bokiokonto. Klicka på Uppgradera för att välja en prisplan.

Kom igång med Bokio Företagskonto

 

Manuell bankimport

Börja med att importera bankraderna genom att följa den här guiden. På dina Att göra-sida kommer du se hur många transaktioner du har att bokföra.

​Automatisk matchning av bankrader

När du importerar bankrader till Bokio så kommer du på sidan Transaktioner att bokföra få förslag på  att matcha vissa rader mot befintliga leverantörs- och kundfakturor samt manuella betalningar. 

Filtrera transaktioner

Vill du matcha flera transaktioner samtidigt kan du bara markera transaktioner som har en matching. Vid markering av en transaktion med en matchning kommer transaktioner utan matchningar och med fler än en matchning att bli gråa.

Transaktioner som har fler än en matchning kan vi inte matcha automatiskt då vi inte vet vilken av matchningarna som ska användas.

Matcha valda transaktioner

Du får sedan en bekräftelse om att transaktionerna har matchats.

Bokförda verifikat för matchade transaktioner

För att se resultatet kan du gå till Bank och se det specifika kontot du bokfört transaktionerna under. 

 

Manuell matchning av bankrader

Du har även möjligheten att matcha importerade bankrader till registrerade leverantörsfakturor och publicerade kundfakturor. Skulle fakturan vara betald på ett datum som ligger för långt ifrån förfallodatum så kan inte Bokio matcha automatiskt men du har då möjlighet att göra detta manuellt. I exemplet nedan har vi betalat en leverantörsfaktura till Fruktkorten AB. Klicka på Matcha manuellt.

Klicka på Matcha manuellt

Vi får nu upp förslag på fakturor som bankraden kan matcha till. Klicka på Matcha och registrera betalning när du hittat den faktura som du vill matcha och registrera betalning för. 

Välj att matcha till leverantörsfaktura

Om du inte vill matcha bankraden mot en registrerad faktura så kan du välja att Bokföra utan matchning.

 

Matcha med verifikat

Bokio föreslår matchningar med specifika verifikat om:

  • Summan på verifikatet är detsamma på banktransaktionen
  • Det är på samma konto och datumet är inom fem dagar före eller efter verifikatet blivit bokfört

Om du har ett verifikat som är registrerat med samma summa men datumet är satt till mer än fem dagar tidigare eller efter så kan du ändå matcha detta manuellt.

Då dessa verifikaten redan blivit bokförda finns det inte längre några verifikat bokförda i det här steget. Banktransaktionen försvinner då från Transaktioner att bokföra och kopplar samman transaktionen med verifikatet.

Klicka på Matcha med verifikat

 

Bokför bankrader från Transaktioner att bokföra

Du kan även bokföra med hjälp av smartmallarna direkt från sidan Transaktioner att bokföra. Har du flera bankrader som ska bokföras med samma bokföringsmall, kan du välja att bokföra dessa samtidigt. Markera raderna och sök efter det du vill bokföra. I Detta fallet ska vi bokföra en banktjänst.

Bokför transaktioner

Vi har nu valt bokföringsmallen "Banktjänster". Klicka på en rad för att redigera verifikatet. 

Vald bokföringsmall

Du kan nu lägga till ett kvitto på verifikatet, ändra titel eller lägga till en kommentar.

Lägg till underlag eller kommentar

Bankraderna kommer bokföras var för sig, dvs separata verifikat men med samma bokföringsmall. Du kan förhandsgranska bokföringen genom att klicka på Förhandsgranska verifikatNär du är klar och vill bokföra klickar du på Bokför transaktioner.

Klicka på Bokför transaktioner