Bokföra transaktioner genom att importera bankkonto

Om du aktiverar beta-funktionen som låter dig matcha transaktioner i Bokio kommer du kunna se hur många transaktioner du har kvar att bokföra under Saker att göra.

Matcha transaktionerna i Bokio

När du importerar transaktionerna till Bokio kommer du få föreslaget att matcha dessa mot befintliga leverantörs- och kundfakturor samt manuella betalningar.

Du kan nu göra detta genom att klicka på en eller flera transaktioner som har föreslagna matchningar. Du ser alla transaktioner som matchas genom att använda filtret du ser på bilden nedan.

Vill du matcha flera transaktioner samtidigt kan du bara markera transaktioner som har en matching. Vid markering av en transaktion med en matchning kommer transaktioner utan matchningar och med fler än en matchning att bli gråa.

Transaktioner som har fler än en matchning kan vi inte matcha automatiskt då vi inte vet vilken av matchningarna som ska användas.

Du får sedan en bekräftelse om att transaktionerna har matchats.

För att se resultatet kan du gå till Bankkontosidan och se det specifika kontot du bokfört transaktionerna under. Se nedan för exempel.

Manuell matchning

Om Bokio föreslår en matchning som inte stämmer så kan du välja rätt genom att klicka på transaktionen och klicka på Bokför utan matchning. Detta alternativet är bara tillgängligt om du klickat i ett föremål och kan inte göras på flera transaktioner samtidigt.

Du har även möjligheten att matcha den till en obetald faktura eller leverantörsfaktura, men bara på verifikat som har samma summa registrerad.

Klicka på Matcha och registrera betalning (när du matchar fakturor) eller Matcha med verifikat (När du matchar med verifikat). Detta tar bort föremålen från sidan Transaktioner att bokföra. Du kommer sedan få upp en skärm som ser ut som nedan. 

Om du inte vill matcha detta mot en faktura eller ett verifikat kan du bokföra med verifikat istället (Skapa nytt verifikat). Läs mer om detta nedan.

Matcha med verifikat

Bokio föreslår matchningar med specifika verifikat om:

  • Summan på verifikatet är detsamma på banktransaktionen
  • Det är på samma konto och datumet är inom fem dagar före eller efter verifikatet blivit bokfört

Om du har ett verifikat som är registrerat med samma summa men datumet är satt till mer än fem dagar tidigare eller efter så kan du ändå matcha detta manuellt.

Då dessa verifikaten redan blivit bokförda finns det inte längre några verifikat bokförda i det här steget. Banktransaktionen försvinner då från Transaktioner att bokföra och kopplar samman transaktionen med verifikatet.

Matcha med fakturor eller leverantörsfakturor

Bokio föreslår även matchningar mellan både leverantörs- och kundfakturor med importerade banktransaktioner. Fakturor där summan har samma summa eller är inom 5 procent av den importerade banktransaktionen, men bara om transaktionens datum är mellan faktureringsdatumet och 7 dagar efter sista betalningsdatum.

Om det här inte passar så kan du lista ut hur du manuellt matchar transaktioner i guiden på den här sidan. Om fakturan inte redan blivit bokförd kommer den här processen även att göra det åt dig. Även registrering och bokföring av betalningen sker.

Om fakturan inte exakt matchar summan måste du bestämma dig för om du vill stänga fakturan eller lämna den öppen för kommande betalning.

Leverantörsfaktura

Kundfaktura

Bokföra banktransaktioner i Bokio

Du kan även bokföra nya banktransaktioner i Bokio, antingen genom att använda våra bokföringsmallar eller göra det manuellt.

Du kan använda våra mallar för att bokföra flertalet transaktioner samtidigt eller bokföra dem var för sig. Du gör detta genom att klicka i rutan på transaktionerna du vill bokföra och sedan söker på en specifik typ av transaktion, som till exempel hyra och använder då Markera alla-knappen (upp till vänster)

Du hittar rätt bokföringsmall genom att använda Förslag, Sök-funktionen eller genom att scrolla genom Alla mallar. När du valt rätt mall kan du Bokföra transaktionerna som nedan.

Nu får du ett separat verifikat för varje transaktion genom att använda samma mall.

Om du använder dig av att bokföra transaktionerna manuellt kan du enbart bokföra en åt gången. Först måste du klicka i transaktionen du vill bokföra, sedan klickar du på Manuellt. Då fyller vi automatiskt i bankfältet av verifikatet 

När detta överensstämmer kan du klicka på Bokför transaktion så bekräftas verifikatet.