Automatisk matchning av kontoutdrag

Har du gjort en bankimport till ditt företag i Bokio? Då får du hjälp av systemet att matcha bankraderna mot befintliga verifikat, registrerade leverantörsfakturor och kundfakturor. Detta sker helt automatiskt. Skulle en matchning vara felaktig har du själv möjlighet att matcha manuellt.

Matcha mot redan bokförda verifikat

När du gör en bankimport i Bokio kommer samtliga transaktioner att dyka upp under Gör nu på Att göra-sidan. Finns en händelse redan med i bokföring som du importerar från banken kommer vi meddela dig om vilket verifikat det är. Du kan nu checka av bankraden genom att klicka på Koppla betalning.

Det är alltså inget som bokförs i detta steg (eftersom händelsen redan finns i din bokföring). Däremot försvinner den importerade bankraden från Att göra och du har checkat av att händelsen på kontot finns med i bokföringen.

Matcha leverantör- och kundfakturor

Infaller en betalning av leverantör- eller kundfaktura +/- en vecka till förfallodatum kommer den importerade bankraden kunna matcha mot fakturan som är skapad i Bokio. Under Bokför banktransaktioner får du information om vilken faktura som bankraden matchat mot.

Leverantörsfaktura

Kundfaktura

Stämmer matchningen kan du direkt klicka på Koppla betalning. Betalningen bokförs direkt ifrån Att göra och på det bokföringskonto som du valde i steg 1 av bankimporten.

Du hittar även fakturorna tillsammans med matchad bankrad längre ned på sidan under Saker att betala (leverantörsfakturor) och Att få betalt för (kundfakturor). Här kan du också klicka på Koppla betalning för att bokföra in- eller utbetalningen.

Leverantörsfaktura

Kundfaktura

Observera!
Det är inte sällan som inbetalningar från kunder sker via Bankgiro. Om det kommer flera inbetalningar via Bankgiro på en och samma dag så hamnar dessa som en rad på ditt bankkonto. Efter att du har importerat en sådan rad kan du därför behöva dela upp den manuellt för att det ska bli rätt.

Matcha bankrad manuellt

Matchar importerad bankrad inget underlag eller verifikat kan du bokföra bankraden direkt eller matcha mot ett redan bokfört verifikat. För att bokföra bankraden direkt, klicka på Bokför.

Därefter får du valet att ta eller ladda upp ett foto (eller PDF). Utöver detta finns även "Välj uppladdat underlag". Här kan du direkt välja bland de underlag som är uppladdade i Bokio och som ännu inte har bokförts.

Ladda upp kvittot eller fakturan som matchar betalningen eller välj bland uppladdade underlag i din Att göra. Därefter bokför du precis som vanligt. Betalkontot är låst till det bokföringskonto som du valde vid bankimporten.

Klickar du istället på att Matcha manuellt har du möjlighet att välja en av våra föreslagna matchningar, eller så kan du ladda tidigare eller senare potentiella matchningar som visas nedan. I den här vyn visar vi alla leverantörsfakturor och kundfakturor, men endast betalningar som är för samma belopp. Klicka på Koppla betalning för att ta bort, dvs matcha, bankraden från sidan Att göra.

Läs mer: