Hur fungerar Bankimport?

Med Bokios bankimport loggar du in på din internetbank, tar en kopia på ditt kontoutdrag och klistrar in i Bokio. Vi låter sedan datorn analysera det åt dig och läsa ut datum och summor samt komma med förslag på vad de olika händelserna kan tänkas vara. Du kontrollerar sedan som vanligt och godkänner för att bokföra de olika händelserna. Du som använder fakturametoden kan dessutom ställa in fakturadatum på de fakturor du betalt så att även detta kommer in på rätt sätt.

Steg 1: Kopiera från banken

Logga in på din internetbank och kopiera de rader du vill importera till Bokio. Ctrl+C på PC och ⌘+C på Mac. För att rader och kolumner ska kunna läsas av i Bokio kan det ibland krävas att man först klistrar in utdraget i tex Excel för att justera och rätta till tabellen. Att kopiera direkt från en PDF-fil brukar vara svårt för systemet att läsa av.

Tänk på följande:

1. Datumformatet måste vara ÅÅÅÅ-MM-DD (ÅÅ-MM-DD fungerar ej)

2. Alla rader måste vara ifyllda. Kolumnen för "Meddelanden" finns ofta inte med på alla kontorader. Detta går att lösa genom att till exempel fylla i med ett bindestreck.

3. Avgränsare för tusental får inte vara aktiverat

Steg 2: Klistra in i Bokio

Du når bankimporten på samma sätt som när du ska bokföra. Knappen "Ladda upp" finns alltid att hitta längst upp i vänstermenyn. Klicka på nedåt-pilen och därefter "Importera från bank".

Välj därefter vilket konto importen gäller, tex Företagskonto (1930) eller Plusgiro (1920). Det konto du väljer här kommer bli det konto bankraden sedan bokförs på.

Klistra in raderna (Ctrl+V på PC och ⌘+V på Mac) och klicka på "Nästa". Är det så att Bokio inte kan läsa tabellen kommer vi varna för det här.

Här finns även ett filmklipp som visar hur du går tillväga. Klicka på "Kolla här". Skulle systemet inte kunna läsa in raderna finns det några åtgärder du kan göra. Se längre ned i guiden under "Bankimporten fungerar inte?".

Steg 3: Checka av kolumner

Se över så att kolumnerna stämmer överens med rubrikerna "Datum", "Meddelande" och "Belopp". Gör det inte det kan du redigera detta och välja att ignorera en kolumn. Klicka därefter på "Spara".

Importera till Bokio bokföring från bank

 

Nästa steg är att matcha bankraderna mot befintliga verifikat eller sparade kund- och leverantörsfakturor. Läs mer här om [Automatisk matchning av kontoutdrag]

 

Bankimporten fungerar inte?

Om importen inte fungerar brukar vi rekommendera att man först klistrar in i Excel för att justera eventuella ojämna kolumner. Därefter brukar det gå bra att lägga in i Bokio. Om det mot förmodan ändå inte skulle gå så hjälper vi dig.