Att göra


Att göra - Gör nu

Aktivera nya Att göra under Inställningar → Beta-funktioner.

Under "Gör nu" hittar du fyra stycken flikar:

  • Bokför material
  • Att få betalt för
  • Saker att betala
  • Planera betalning

Dessa är i default-läget alltid öppna men du kan stänga och öppna dem som du vill för att se vad som behöver göras i respektive kategori. Genom att hovra musen över raderna i Att göra får man se sina valmöjligheter på knapparna som dyker upp.

Bokför material

Under Bokför material så samlas allt underlag som ännu inte blivit bokfört. Detta i form av bankimport, utlägg, uppladdat material så som kvitton och fakturor samt sparade (ej bokförda) leverantörsfakturor.

Vill du ta bort ett uppladdat underlag kan du klicka på redigera-ikonen och sedan "Ta bort". Utlägg och leverantörsfakturor kan du inte ta bort direkt från Att göra men via redigera-ikonen kan du klicka dig vidare till underlaget och göra ändringar.

- Jag har ett underlag i Att göra som redan är bokfört?

Kvitton och fakturor som ligger under "Material" är aldrig direkt kopplade till något verifikat.

Om du raderar (inte annullerar) ett verifikat i bokföringen så hamnar dess underlag automatiskt i Att göra igen. Ska underlaget ej bokföras får man ta bort raden. Det är alltså inget som kan påverka bokföringen.

 

Att få betalt för

Att få betalt för är kundfakturor som du skapat i Bokio där förfallodatum passerat. Kunden bör alltså ha betalat. Du kan direkt från Att göra registrera en inbetalning på fakturan. Via redigera-ikonen kan du klicka dig vidare till fakturan i fråga och till exempel skicka en påminnelse till kund.

Saker att betala

Under Saker att betala ligger sparade leverantörsfakturor där förfallodatum passerat. Du ska mao se till att dessa är betalda och vill du registrera och bokföra en leverantörsfaktura som betald så klickar du på "Registrera betalning". För att kunna registrera betalning måste leverantörsfakturan först vara bokförd (antingen bokförda preliminärt om du har kontantmetoden eller bokförd som leverantörsskuld om du har fakturametoden).

Klicka på "Registrera betalning". Välj betalkonto, betaldatum samt summa som är betald.

Planera betalning

Här ligger bokförda utlägg som väntar på att få utbetalning schemalagd. Klicka på "Schemalägg utbetalning" och du når sidan för utbetalning av utlägg. Via redigera-knappen kan du gå till själva utlägget i utläggsfunktionen.


Att göra - Kommande

Aktivera nya Att göra under Inställningar → Beta-funktioner.

Under "Kommande" hittar du två flikar:

  • Att få betalt för
  • Saker att betala

Dessa är i default-läget alltid öppna men du kan stänga och öppna dem som du vill för att se vad som behöver göras i respektive kategori. Genom att hovra musen över raderna i Att göra får man se sina valmöjligheter på knapparna som dyker upp.

Har du en kund- eller leverantörsfaktura där förfallodatum ej har passerat kommer den dyka upp här. Har den blivit betald så kan du direkt registrera betalningen från Att göra-sidan.


Ta bort underlag från Att göra

Vill du ta bort ett uppladdat underlag kan du klicka på redigera-ikonen och sedan "Ta bort". Utlägg och leverantörsfakturor kan du inte ta bort direkt från Att göra men via redigera-ikonen kan du klicka dig vidare till underlaget och göra ändringar.

- Jag har ett underlag i Att göra som redan är bokfört?

Kvitton och fakturor som ligger under "Material" är aldrig direkt kopplade till något verifikat.

Om du raderar (inte annullerar) ett verifikat i bokföringen så hamnar dess underlag automatiskt i Att göra igen. Ska underlaget ej bokföras får man ta bort raden. Det är alltså inget som kan påverka bokföringen.


Hur fungerar Bankimport?

Med Bokios bankimport loggar du in på din internetbank, tar en kopia på ditt kontoutdrag och klistrar in i Bokio. Vi låter sedan datorn analysera det åt dig och läsa ut datum och summor samt komma med förslag på vad de olika händelserna kan tänkas vara. Du kontrollerar sedan som vanligt och godkänner för att bokföra de olika händelserna. Du som använder fakturametoden kan dessutom ställa in fakturadatum på de fakturor du betalt så att även detta kommer in på rätt sätt.

Steg 1: Kopiera från banken

Logga in på din internetbank och kopiera de rader du vill importera till Bokio. Ctrl+C på PC och ⌘+C på Mac. För att rader och kolumner ska kunna läsas av i Bokio kan det ibland krävas att man först klistrar in utdraget i tex Excel för att justera och rätta till tabellen. Att kopiera direkt från en PDF-fil brukar vara svårt för systemet att läsa av.

Tänk på följande:

1. Datumformatet måste vara ÅÅÅÅ-MM-DD (ÅÅ-MM-DD fungerar ej)

2. Alla rader måste vara ifyllda. Kolumnen för "Meddelanden" finns ofta inte med på alla kontorader. Detta går att lösa genom att till exempel fylla i med ett bindestreck.

3. Avgränsare för tusental får inte vara aktiverat

Steg 2: Klistra in i Bokio

Du når bankimporten på samma sätt som när du ska bokföra. Knappen "Ladda upp" finns alltid att hitta längst upp i vänstermenyn. Klicka på nedåt-pilen och därefter "Importera från bank".

Du når nu översikten på samtliga konton där det tidigare gjorts bankimport.

Klickar du på ett konto kan du se historiken på tidigare importerade bankrader.

För att importera nya bankrader. Klicka på "Lägg till nya rader".

Välj därefter vilket konto importen gäller, tex Företagskonto (1930) eller Plusgiro (1920). Det konto du väljer här kommer bli det konto bankraden sedan bokförs på.

Klistra in raderna (Ctrl+V på PC och ⌘+V på Mac) och klicka på "Nästa". Är det så att Bokio inte kan läsa tabellen kommer vi varna för det här.

Här finns även ett filmklipp som visar hur du går tillväga. Klicka på "Kolla här". Skulle systemet inte kunna läsa in raderna finns det några åtgärder du kan göra. Se längre ned i guiden under "Bankimporten fungerar inte?". För att gå vidare, klicka på "Nästa".

 

Steg 3: Checka av kolumner

Se över så att kolumnerna stämmer överens med rubrikerna "Datum", "Meddelande" och "Belopp". Gör det inte det kan du redigera detta och välja att ignorera en kolumn. Välj i så fall "Nej, ändra kolumner".

Justera genom att ändra i respektive kolumn. När du är klar klicka på "Använd nya kolumner".

För att importera bankraderna klickar du på "Ja, importera".

 

Nästa steg är att matcha bankraderna mot befintliga verifikat eller sparade kund- och leverantörsfakturor. Läs mer här om [Automatisk matchning av kontoutdrag]

 

Bankimporten fungerar inte?

Om importen inte fungerar brukar vi rekommendera att man först klistrar in i Excel för att justera eventuella ojämna kolumner. Därefter brukar det gå bra att lägga in i Bokio. Om det mot förmodan ändå inte skulle gå så hjälper vi dig.


Automatiskt matchning av kontoutdrag

Vid bankimport kan Bokio matcha betalningar mot befintliga leverantör- och kundfakturor samt verifikat.

Matcha bokförda verifikat

Vid import av kontoutdrag hamnar alla kontorader under "Gör nu" på Att göra-sidan. Har en bankrad redan blivit bokförd kommer systemet kunna matcha. Verifikatet dyker upp som en grön rad och stämmer matchningen klickar du på "Koppla betalning".

Det är alltså inget som bokförs i detta steg (eftersom händelsen redan är bokförd). Däremot försvinner den importerade bankraden från Att göra och du har checkat av att händelsen på kontot finns med i bokföringen.

 

Matcha leverantörfaktura

Infaller en betalning av leverantörsfaktura +/- en vecka till förfallodatum kommer den importerade bankraden kunna matcha mot den sparade fakturan. Raden hamnar då automatiskt på fakturaraden i Att göra och stämmer det så klickar du på "Koppla betalning".

Betalningen av leverantörsfakturan bokförs alltså direkt från Att göra. Observera att du vid bankimport väljer vilket bankkonto kontoutdraget gäller. Detta konto kommer betalningen bokföras på.

 

Matcha kundfaktura

Infaller en betalning av kundfaktura +/- en vecka till förfallodatum kommer den importerade bankraden kunna matcha mot fakturan som är skapad i Bokio. Raden hamnar då automatiskt på fakturaraden i Att göra och stämmer det så klickar du på "Koppla betalning".

Betalningen av kundfakturan bokförs alltså direkt från Att göra. Observera att du vid bankimport väljer vilket bankkonto kontoutdraget gäller. Detta konto kommer betalningen bokföras på.

 

Om bankrad inte matchar

Matchar importerad bankrad inget underlag eller verifikat kan du göra en matchning manuellt. Klicka på "Bokför" på bankraden.

Därefter får du valet att ta eller ladda upp ett foto (eller PDF). Utöver detta finns även "Välj uppladdat underlag". Här kan du direkt välja bland de underlag som är uppladdade i Bokio och som ännu inte har bokförts.

Välj den faktura eller kvitto som matchar betalningen bland dina uppladdade underlag. Klicka på “Välj” för att sedan koppla betalningen till materialet och registrera betalningen. Därefter bokför du precis som vanligt. Betalkontot blir det konto som du valde vid import av kontoutdraget.

 

Sökord: Bank, bankimport


Kan jag koppla Bokio till min bank?

I Bokio kan man på ett enkelt sätt importera sitt kontoutdrag och därefter bokföra varje transaktion. Det gör man genom vår Bankimport där man kopierar innehållet från kontoutdraget direkt in i Bokio.

Läs en mer detaljerad beskrivning på hur bankimporten fungerar.

Det finns idag annars ingen automatiskt koppling till banker. Detta är någon som vi planerar att införa i framtiden.


Dela upp importerad bankrad

En bankimport kan ibland innehålla rader som består av fler än en transaktion. Efter att en sådan rad är importerad till Bokio kommer du ha möjlighet att dela upp den, dvs så att varje transaktion blir en egen bankrad. Så här kan det till exempel se ut.

Raden i mitten är en inbetalning till bankgiro och består av flera transaktioner som skett på samma dag. Uppdelningen sker efter att bankraderna är importerade. Har systemet förstått banken korrekt så kan du importera. Läs mer här hur bankimport fungerar.

Gå till sidan "Att göra" i vänstermenyn. Här hittar vi samtliga importerade bankrader. Gå till bankraden du vill dela upp, klicka på redigera-ikonen och sedan "Dela upp bankrad".

Du väljer här hur många rader som originalet ska delas upp i och sedan hur summan ska fördelas. Klicka på "Dela upp bankrad" när du är klar.

 

 

Sökord: Splitta bankimport