Det här behöver du färdigställa innan du påbörjar ditt bokslut

Innan du påbörjar ditt bokslut så är det viktigt att säkerställa så att bokföringen för året är helt färdigställd. Känns det komplicerat? Lugn, följ enkelt stegen nedan för att få koll på läget!

Gör du inte din bokföring i Bokio idag så går dessa steg utmärkt att göra i de flesta bokföringsprogram.

 

1. Säkerställ att samtliga intäkter och kostnader tillhörande verksamhetsåret är redovisade

Samtliga leverantörsfakturor, kundfakturor, utlägg, kvitton och lönespecifikationer måste registreras på rätt räkenskapsår.

Bokför du enligt kontantmetoden måste du vara lite extra noga och se över dina kund- och och leverantörsfakturor vars betalning sker i nästkommande räkenskapsår. Dessa fakturor ska bokföras enligt fakturametoden (observera att detta inte är samma sak som periodiseringar).

 

2. Stäm av bank- och skattekonto

Ett väldigt bra sätt att se över och kontrollera bokföringen är genom att göra en bankavstämning. Du kontrollerar då så att kontot i bokföringen stämmer överens med saldot på banken på den sista dagen i räkenskapsåret. Detta ska även göras för skattekontot (gäller ej enskild firma).

Så stämmer du av bokföring mot skattekonto

 

3. Gör periodiseringar

Vid bokslut behöver periodiseringar göras så att inkomster och utgifter hamnar i perioder som de har intjänats respektive förbrukats. En periodisering ser alltså till att poster i resultaträkningen hamnar i den perioden de skall tillhöra. Har du exempelvis en hyresfaktura som betalas under december månad vars kostnad avser januari (räkenskapsåret är i detta exempel kalenderår) ska den periodiseras så att kostnaden hamnar på januari månad och inte december.

Exempel på periodisering av kundfordringar
Du har utfört en tjänst åt en kund i nuvarande räkenskapsår till en summa som överstiger 5 000 SEK. Du har däremot inte hunnit fakturera kunden ännu vilket innebär att när fakturan skickas så kommer fakturadatum vara på nästa räkenskapsår. Eftersom tjänsten utfördes i nuvarande räkenskapsår så ska försäljningen bokföras på det här året och periodiseras i samband med bokslut.

Vilka undantag finns?
Om beloppet för en händelse understiger 5 000 SEK kan du bortse från periodisera. Två köp på 4 000 SEK behöver alltså inte periodiseras. Har du årligen återkommande kostnader såsom försäkringskostnader som inte fluktuerar mer än 20% behöver du inte periodisera dessa kostnader så länge som en kostnad tas upp i respektive räkenskapsår. Detta kan hända när man en årlig kostnad som inte följer räkenskapsåret och kostnads perioden hamnar i olika räkenskapsår Tex: räkenskapsår jan - dec, kostnad juli - juni.

 

4. Registrera eventuella tillgångar och avskrivningar

Har du bokförda anläggningstillgångar ska dessa inklusive eventuella avskrivningar vara bokförda.

Så här hanterar du avskrivningar i samband med bokslut

 

5. Färdigställ årets momsredovisning

Du ska ha bokfört den sista periodens moms (detta redovisas antingen per år, kvartal eller månad beroende på vad du har för momsperiod).